การออกแบบห้องน้ำ

การออกแบบห้องน้ำ

     ห้องน้ำเป็นพื้นที่ที่เราใช้งานเป็นประจำ การออกแบบห้องน้ำที่ดีนอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการใช้งาน การเลือกวัสดุให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และลดปัญหาในระยะยาวด้วย การออกแบบห้องน้ำที่ดีมีดังนี้ 1. แยกส่วนแห้งส่วนเปียก     เราควรแยกส่วนแห้งและส่วนเปียกออกจากกัน ส่วนแห้งคือบริเวณที่ไม่ได้ใช้อาบน้ำ ส่วนเปียกคือบริเวณที่ใช้อาบน้ำ ซึ่งควรแยกพื้นที่เหล่านี้ออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการดูแลรักษาได้ง่าย 2. เรียงลำดับการใช้งาน     อ่างล้างมือใช้บ่อยควรอยู่ใกล้ประตู ส่วนอาบน้ำที่ใช้น้อยที่สุดควรจะอยู่ด้านในและแบ่งพื้นที่เหล่านี้แยกจากกัน 3. การเลือกวัสดุในห้องน้ำ     3.1 การเลือกกระเบื้องพื้น เนื่องจากห้องน้ำเป็นพื้นที่เปียกชื้น การใช้กระเบื้องควรเป็นกระเบื้องกันลื่นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ในขณะเดียวกันผิวของพื้นกระเบื้องก็ไม่ควรหยาบเกินไปเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด ดังนั้นเราจึงควรเลือกกระเบื้องที่มีค่ากันลื่นให้เหมาะสม มีค่ามาตรฐานที่กำกับไว้ คือค่า R. หรือค่าต้านทานการลื่น-Slip Resistance  โดยพื้นห้องน้ำควรเลือกกระเบื้องที่มีค่า R ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป  R9 สำหรับปูกระเบื้องทั่วไปภายในบ้าน R10 สำหรับปูพื้นห้องน้ำส่วนแห้ง ห้องครัว และบริเวณห้องอาหาร R11 สำหรับปูพื้นห้องน้ำส่วนเปียก ปูพื้นนอกบ้าน ที่จอดรถ …

การออกแบบห้องน้ำ Read More »