กระเบื้องระเบิดเกิดจากอะไร

กระเบื้องระเบิดเกิดจากอะไร

1.กระเบื้องระเบิด       กระเบื้องระเบิดคือการที่แผ่นกระเบื้องหลุดออกมาจากพื้นเดิม โดยมีลักษณะโก่ง บวมขึ้นมาจากระดับปกติ อาจเป็นทั้งแนวหรือเป็นทั้งโซนก็ได้       สาเหตุกระเบื้องระเบิด    เกิดจากการปูกระเบื้องที่ไม่ได้มาตรฐาน ปูกระเบื้องแบบซาลาเปาหรือการทาปูนกาวซีเมนต์ไม่ทั่วแผ่น เกิดจากการหดขยายตัวของกระเบื้อง ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร้อนหรือเย็นจัด เกิดจากการใช้กระเบื้องที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่ออุณภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็ขยายตัวทันทีจนเกิดการระเบิด การปูกระเบื้องโดยที่ไม่เว้นร่องยาแนว หรือปูชิดมากเกินไป เมื่อเกิดการขยายตัวทำให้กระเบื้องระเบิดแตก มีน้ำซึมเข้าร่องกระเบื้อง หรือเกิดจากความชื้นของพื้นใต้กระเบื้อง เมื่อโดนความร้อนสูงๆ เกิดไอน้ำอยู่ด้านใต้ก็จะดันกระเบื้องขึ้น ส่วนมากจะเกิดบริเวณพื้นชั้น 1 ของอาคารหรือภายนอกอาคารที่โดนแดด       การแก้ไข รื้อพื้นกระเบื้องที่ระเบิดออกทั้งหมด ตรวจสอบความชื้นของพื้นใต้แผ่นกระเบื้องและแก้ไขไม่ให้ความชื้นขี้นมาโดยการทาน้ำยากันซึม ปรับระดับพื้นให้เรียบและทำความสะอาดพื้น การปูให้เว้นรองยาแนวอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร นอกจากนี้ควรใช้อุปกรณ์เว้นร่องยาแนว เพื่อช่วยคุมความกว้างของร่องยาแนวให้สม่ำเสมอเท่ากันในทุกๆ ด้าน ไม่ควารใช้วิธีปูแบบซาลาเปา ควรใช้กระเบื้องที่ได้มาตรฐาน 2. กระเบื้องร่อน       กระเบื้องร่อนคือการที่แผ่นกระเบื้องมีลักษณะ หลวม ไม่แน่น เหมือนจะหลุดออกมา เมื่อเคาะจะได้ยินเสียงดังกลวงๆ    …

กระเบื้องระเบิดเกิดจากอะไร Read More »