Faverhome วัดความชื้นผนังก่อนทาสี

การวัดความชื้นในผนังก่อนทาสี

     ในการสร้างบ้านช่วงสุดท้ายนั้นคือการทาสี หลังจากจบงานฉาบแล้ว  โดยก่อนเริ่มทาสีจะต้องมีการตรวจเช็คความเรียบร้อยของผนังที่ฉาบ ความเรียบพื้นผิวผนัง รอบแตกร้าวต่างๆ หากพบเจอก็ควรทำการแก้ไข และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ ความตรวจเช็คค่าควาชื้นของผนังก่อน ว่าในผนังมีความชื้นสูงเกินไปหรือไม่ หากมีความชื้นสูงเกินไปจะทำให้สีหลุด ร่อน สีพองออก เนื่องจากความชื้นที่สะสมอยู่ในผนัง การวัดความชื้นผนังก่อนทาสี      1. ตรวจสอบโดยเครื่องมือวัดความชื้นคอนกรีต โดยเครื่องมือนี้มีหลายรูปแบบทั้งแบบจิ้มเสียบเข้าไปในผนัง และแบบวางทาบที่ผิวผนัง โดยค่ามาตรฐาน ผนังก่อนทาสีไม่ควรมีความชื้นสูงเกิน 16% เพราะจะทำให้สีที่ทาไม่ติดทนนาน เกิดการบวม ลอก ร่อนในภายหลังได้      2. กรณีไม่มีเครื่องมือวัดความชื้น หลังจากฉาบเสร็จควรปล่อยผนังให้แห้งทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ ส่วนใหญ่หากไม่มีฝนตกลงมาภายในระยะเวลา 1 เดือน ผนังก็จะเริ่มแห้งในระดับที่เหมาะแก่การทาสีแล้ว แต่หากมีฝนตกลงมาก็ควรทิ่งผนังไว้รวมกันไม่ควรน้อยกว่า 14 วันขึ้นไป และควรทาสีหลังจากฝนหยุดตกไปแล้วไม่น้อยกว้า 3 ชม.  การเตียมผนังก่อนทาสี      1. ผนังปูนเก่า  ขัดล้าง ทำความสะอาดผิวหน้า ใช้น้ำยาขัดตะไคร่น้ำ และน้ำยาฆ่าเชื้อรา …

การวัดความชื้นในผนังก่อนทาสี Read More »