ไอเดียออกแบบบ้านโมเดิร์น

ไอเดียออกแบบบ้านโมเดิร์น House 7 Pátios

Project : House 7 Pátios สถาปนิกผู้ออกแบบ : TETRO Arquitetura ที่ตั้ง : ประเทศบราซิล     บ้านโมเดิร์นหลังนี้ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบคือ ปัญหาเสียงดังรบกวนจากรถที่วิ่งอยู่ใกล้ๆ ปัญหาถูกเพื่อนบ้านบังวิวภูเขา ซึ่งสถาปนิกผู้ออกแบบได้ทำการออกแบบแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ ซึ่งรูปทรงอาคาร และวัสดุที่ใช้ก็ได้นำมาเพื่อแก้ปัญหานั่นเอง     ผู้ออกแบบบ้านได้อธิบายว่า ที่ดินของบ้านหลังนี้ มีลักษณะชันเล็กน้อย อยู่ในเมือง ใกล้ถนนใหญ่ที่มีรถวิ่งพุกพล่าน มีเสียงดังของรถที่วิ่งอยู่บริเวณด้านหน้า วิวด้านหน้าสวย สามารถมองเห็นภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติได้   โจทย์ที่ได้รับจากเจ้าของบ้าน คือการออกแบบบ้าน ต้องลดผลกระทบที่ไม่ดีต่างๆ รอบบ้านได้ทั้งหมด เช่น เสียงดังจากรถวิ่ง และ ออกแบบกำหนดช่องเปิดให้ดีเพื่อให้บ้านที่อยู่ใกล้เคียงไม่เป็นปัญหาในด้านมุมมอง     สถาปนิกได้ออกแบบได้ทำการศึกษาพื้นที่โดยรอบ และทำการวิเคราะห์ไซต์หาทิศทางการออกแบบที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดังของรถวิ่งด้านหน้า โดยได้เลือกใช้วัสดุไม้เนื้อแข็งปิดบริเวณด้านหน้า และออกแบบให้มีช่องเปิดที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้อย่างงดงาม โดยไม่ได้ยินเสียงดังและสิ่งรบกวนที่บดบังวิวได้ สถาปนิกได้เลือกเจาะช่องเปิดในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ     สถาปนิกได้ออกแบบแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดังของรถวิ่งด้านหน้า โดยได้เลือกใช้วัสดุไม้เนื้อแข็งปิดบริเวณด้านหน้า และออกแบบให้มีช่องเปิดที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้อย่างงดงาม โดยไม่ได้ยินเสียงดังและสิ่งรบกวนที่บดบังวิวได้ สถาปนิกได้เลือกเจาะช่องเปิดในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ …

ไอเดียออกแบบบ้านโมเดิร์น House 7 Pátios Read More »