การทำพื้นห้องน้ำให้ถูกต้อง

การทำพื้นห้องน้ำให้ถูกต้อง

     บ่อยครั้งที่เราพบเห็นห้องน้ำที่เกิดการรั่วซึมซึ่งการซ่อมแซมนั้นก็ค่อนข้างยากลำบากเพราะต้องรื้อพื้นบริเวณนั้นออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการั่วซึม ควรมีการออกแบบสร้างห้องน้ำให้ถูกวิธีเพื่อให้ห้องน้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อคำนึงถึงในการทำห้องน้ำมีดังนี้      1. พื้นห้องน้ำควรเป็นพื้นหล่อในที่ ไม่ควรใช้พื้นสำเร็จรูปเพราะจะทำให้เกิดการรั่วซึม      2. พื้นห้องน้ำควรมีการลดระดับลงจากพื้นภายนอก เพื่อไม่ให้น้ำซึมออกมาด้านนอก      3. พื้นห้องน้ำควรมีการระบายน้ำที่ดี ไม่ให้น้ำขังโดยควรมีความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1:200 หมายถึงทุกๆระยะ 200 เซ็นติเมตร ควรลดระดับพื้น 1 เซ็นติเมตร      4. ห้องน้ำควรมีการแบ่งแยกส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันเพื่อไม่ให้เกิดความเปียกชื้นทั้งห้อง      5. พื้นคอนกรีตควรมีการผสมน้ำยากันซึมในเนื้อคอนกรีต      6. หลังเทพื้นแล้วควรมีการบ่มพื้นตามระยะเวลามาตรฐาน และควรทำระบบกันซึมตามมาตรฐานก่อนปูกระเบื้อง      7. ในขั้นตอนการทำท่อระบายน้ำที่พื้นนั้นควรมีการวางท่อ Sleeve ไว้แต่ก่อนเทพื้น ไม่ควรมาเจาะทีหลังเพื่อลดปัญหาการรั่วซึม   ที่มา  scgexperience.co.th