Faverhome รับออกแบบบ้าน 03dec 2

อิฐมอญและอิฐมวลเบาต่างกันอย่างไร

การออกแบบสร้างบ้านนั้น ผู้ออกแบบจะระบุสเป็ควัสดุในการก่อสร้างไว้แต่แรก เราสามารถนำวัสดุต่างๆมาถอดแบบประมาณราคา BOQ เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้างได้ วันนี้เรานำวัสดุงานผนังอิฐที่นิยมใชในงานก่อสร้างมาเป็นข้อมูลเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น อิฐมวลเบาคืออิฐที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่ มีส่วนประกอบหลักคือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ อะลูมิเนียมที่ใช้ในการก่อฟองอากาศ ยิปซัม ปูนขาว ทรายละเอียด และน้ำ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยทำให้อิฐแต่ละก้อนมีขนาดมาตรฐาน มีน้ำหนักเบา  ข้อเสีย ของอิฐมวลเบาคือ มีราคาสูงกว่าอิฐชนิดอื่นๆ อิฐมอญ คือ อิฐที่ผลิตจากดินเหนียวและนำมาเผาผ่านความร้อน ขึ้นรูปเป็นก้อน นิยมนำมาใช้ในงานก่อผนังบริเวณที่โดนฝนหรือก่อผนังส่วนที่เป็นห้องน้ำ หรือจะนำมาก่อผนังทั้งบ้านเลยก็ได้   ข้อเสียของอิฐมอญคือ มีน้ำหนักค่อนข้างมาก และ เก็บความร้อน จึงทำให้บ้านร้อน ข้อแตกต่างระหว่างอิฐมอญและอิฐมวลเบา 1.น้ำหนักของอิฐ  เมื่อรวมปูนฉาบทั้ง 2 ด้านแล้ว เปรียบเทียบอิฐมอญพื้นที่ 1 ตารางเมตรมีน้ำหนักถึง 180 กิโลกรัมซึ่งหนักกว่าอิฐมวลเบาถึง 2 เท่า โดยที่อิฐมวลเบา 1 ตารางเมตร มีน้ำหนักรวมเพียง 90 กิโลกรัม 2.การรับน้ำหนักของอิฐมอญและอิฐมวลเบา อิฐมอญ 1 ตารางเมตรรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม อิฐมวลเบา 1 ตารางเมตรรับน้ำหนักได้ …

อิฐมอญและอิฐมวลเบาต่างกันอย่างไร Read More »