ลำดับการสร้างบ้าน

10 ลำดับการสร้างบ้าน

     การสร้างบ้านสักหลังให้มีคุณภาพไม่ใช่เรื่องยาก หากเราความเข้าใจลำดับการสร้างบ้าน มีการวางแผนเตรียมการที่ดี จะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ไม่เกิดงบประมาณบานปลาย อีกทั้งยังสามารถตรวจงานก่อนที่จะเบิกจ่ายค่าก่อสร้างในแต่ละงวดได้อีกด้วย  1. ออกแบบบ้าน ประมาณราคา ว่าจ้างผู้รับเหมา      เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างบ้านให้ตรงกับความต้องการ การจะได้แบบบ้านมามีหลายวิธี เช่น การว่าจ้างสถาปนิกออกแบบบ้าน การซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป หรือการไปขอรับแบบบ้านฟรีจากกรมโยธา ที่ทำแบบไว้แจกประชาชนฟรี อ่านบทความการเลือกทิศทางบ้านที่ดี      เมื่อได้แบบบ้านที่ตรงกับความต้องการแล้ว ขั้นตอนถัดไปก็นำแบบบ้านไปยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่สำนักงานเขต หรือ เทศบาลท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ นอกจากนี้อาจจัดทำ BOQ เอกสารประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เพื่อวางแผนงบประมาณให้เหมาะสม 2. เตรียมพื้นที่ เป็นขั้นตอนที่ผู้รับเหมาเข้ามาเคลียร์พื้นที่หน้างาน ผู้รับเหมาเคลียร์พื้นที่หน้างาน  ขนย้ายเครี่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่ ก่อสร้างแคมป์ / ที่พักคนงาน ดำเนินการขอน้ำหรือไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้งาน 3. งานวางผังอาคาร ผู้รับเหมาทำการตีผังอาคารตามแบบแปลน กำหนดตำแหน่งเพื่อตอกเสาเข็ม 4.งานตอกเสาเข็ม สำรวจพื้นที่ และตรวจสอบดิน (Soil test) เพื่อใช้เสาเข็มให้เหมาะกับชนิดและความลึกของดินในพื้นที่นั้นๆ เลือกประเภทเสาเข็มที่เหมาะสม เช่น เสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ …

10 ลำดับการสร้างบ้าน Read More »